Design a site like this with WordPress.com
Sett i gang

8. mars

Den internasjonale kvinnedagen.
Maktbalansen virker ikke.
Terrorbalansen virker ikke.
Boykott virker ikke.
Handel med diktatur virker ikke. De vokser på utenriks handel.
Krigen fortsetter fordi vi blir truet med mer vold om vi blander oss.
Den som er førsteutøver av vold vil alltid oppnå det opprinnelige målet sitt.

Pronomen-tro

HEF tror ikke, de vet hvor pengene kommer fra. Altså er de ikke et trossamfunn. Et livssynssamfunn er ikke spesifikt forskjellig fra den norske stats demokratiske virke gjennom lovverk og tilslutninger som FN med menneskerettighetene. HEF er en svulst på demokratiet, et påfunn for å tappe Norge for generalsekretær-penger.
HEF skiller seg ikke ut fra det norske demokratiet, HEF er ikke en minoritetsgruppe, de er lik den norske stats befolkning. Det er urovekkende.

HEF kan måtte ta vedlikeholdsjobber i Hovedstaden for pengene de tar imot. Da hadde de vist igjen i gatebildet slik kirkene gjør, men med litt mer kulturelt snitt som f.eks. vedlikehold av Vigelandsparken.

HEF har løsningen på kjønnsnøytralt personlig pronomen. Da kan han, hun og det hete hef, så er alle problem borte vekk. Ikke noe mer liv å synse om.

Storviken

Er det gitt at Oslo er sentrum i «Stor-Oslo»?
Hva med Sarpsborg/Fredrikstad, Porsgrunn/Skien?
Eller Gjøvik/Hamar/Lillehammer, Drammen/Drøbak, Horten/Moss, Tønsberg/Sandefjord.
Det er intelligent og økonomisk lønnsomt å flytte rundt på midtpunktet. Naturlig og godt for naturen og for menneskenettverkene.

Oslo har 0,8 millioner innbyggere. Viken har 1,2. Oslo må øke sitt eget innbyggertall med 50% for å ta igjen Viken, om Viken ikke gjør noe med det som han sa, Bergens-ordføreren Harry Hansen.
Oslo, alltid under. Eller kanskje Oslo ligger seg sammen og gjørr nokke med det. Norge bryr seg ikke om galskapen.

Harry Hansens ord: Ligg dokker sammen og gjørr nokke!
Oslo har ikke sjans å ta igjen Viken. Derfor må Oslo gjøre det de er best på. Omstrukturere de andre.

Kommunistjæger Sylvi Listhaug

The Holy Communion er Nattverd. Pariserkommunen 1871 et fransk blaff verdt en studie.
Sosialisme i Tyskland er relevant for Norge.
Kommunisme er et tilslørende skjellsord på Stalins diktatur. Om Vesten bare kunne ha vært klokere i den situasjonen. Idéen om de norske kommuner er demokratiets organisering.
All privat virksomhet skjer på offentlig vei og med offentlige støtteordninger.

FRPs kommunisthets er gått ut på dato, gått ut av tiden. Strategene i partiet satser på at folk er dumme. Derfor sier FRP dumme ting om kommunismen. Ingen kjenner noen som er dumme. Vi gjør dumme ting fra tid til annen, men at Sylvi Listhaug og ledelsen i FRP satser på at 20% av oss er permanent dumme er å livberge seg på dumskap.

 

Norsk evighet

Norsk beredskap er en importvare, en grossistvare med god fortjeneste for de få. Vi har ingen produksjon av nødvendig utstyr til transport, helse, strøm, mat og boliger. Alt styres med elektrisitet i en lang eksport-import sløyfe, som et bagasjebånd på en flyplass, et liggende åttetall for uendelighet i varestrømmen.
Om de farlige nasjonene trykker på Return-knappen så er vi exe-kvert.

Nordsjøtunellen

Stavanger er en liten by med mange tunellhull.
Hva blir Stavangers neste hull, hullet Stavanger ikke har?
Tunnell til Sunderland! Sudurland er sør-vest for Bømlafjorden, riktignok. Trekk linjen fra Aukland, Bømlo til Auckland, Sunderland.

Midt i Nordsjøen lages en rundkjøring, et service-centre med avkjørsler til Hamburg og Amsterdam. Bare batteribiler gjør dette mulig. Når strømkabler går under Nordsjøen så kan vi ha tuneller med kabler også; den dypeste dimensjonen.

Tett igjen Hafrsfjorden, tøm den. Hold arkeologiske undersøkelser. Deretter start boringen til et firedobbelt tunnelløp retning Sunderland, evt. Trygve Grans startplass Cruden Bay i Skottland. Forbindelsen selvstendige Skottland til Kontinentet vil utløse finansieringen. Kanskje turen bare skulle være åpen for de med sikkerhetskurs fra Nordsjøen.

Julefeiring

Vi krysser vintermørket med tente lys, samme hva det koster. Prisen på selve livet er skrudd opp.
Strømselskapene sponser norsk proffotball som ikke har vist evne til å utfordre de beste. Heller er de ikke på europeisk mellomnivå. De er glade i det behagelige livet for å holde seg i form.
Den offentlige sponsingen av norsk proffotball er stor. Det er et skygge-NAV uten synlig koordinering. Om sponsorutbetalingene til fotballfirmaene hadde blitt koordinert ville vi ha forstått hva som foregår. Koronastøtte er offentlig hjelp. Fotballsponsing har foregått i mange år og har vokst, den vokser og den vil vokse til vi gjør noe med det. Norge får ikke noe igjen for å holde seg med fotballspillere.
Spiller og menneskeutvikling foregår på de kommunale fotballbanene der ungdom kan utvikle et liv innen fotball eller utenfor fotball. Fotball kan ha en funksjon, men en eliteflokk som jogger i lavprestasjons-gruppe er et ynkelig syn. Vi må betale dem med julelysene.

Tesla Milsluker

Tesla Milsluker
Tesla kom som en sensasjon og solgte på fartsegenskapene og de alene. Da regjeringen tok bort engangsavgiften fikk fartshodene råd til en drøm de hadde vent seg av med.
Tesla er uten gearkasse. Om kreftene i el-motoren hadde blitt overført til veien gjennom en trinnløs gearkasse så hadde sjåførene kunnet regulere kraftforbruket i alle hastigheter.
En trinnløs gearkasse er ikke det samme som en flertrinns automatisk gearkasse som vi kjenner fra før med sine 4 trinn eller 6 trinn eller flere.
Den trinnløse finnes hos ZF, Toyota, Subaru og Honda. Fra før kjenner vi den fra DAF Variomatic.
Uten en slik gearkasse er Tesla og alle andre batteribiler energislukere. Det er jo hele poenget bak vindmølle-utbyggingen, å sluke energi. Ødeleggelser i begge ender av prosessen er naturgitt.

Kirken er ute av helvete

Biskopen i Nidaros sier at kirken har forlatt forestillingen om helvete. Vi snakker ikke mer om det, nå.
Helvetesforestillingens funksjon var statens undertrykking av befolkningen fra Middelalderen av. Da kirken ikke lenger var en del av statsforvaltningen snakket ikke kirken lenger om helvete. Kirken var fri fra staten og all makt, den kunne glemme flammene. Nå skal den bare gjøre gode politiske gjerninger.
Helvete er blitt statens domene.
Kirken må flytte til Nidaros og bli en kraft, ikke en makt, men en politisk-kulturell kraft som folk blir interessert i.

Statskirken holdt på forestillinger og teologiske mekanismer som ikke behøvdes for den gode gjerning. Selv om de hadde skjøvet disse i bakgrunnen ble der ikke holdt noen revisjon over dette åndelige innhold. Det ble gammelt og unyttig og til beklemmelse.

Her er et eksempel på at helligånden kom ned fra fjellet i form av en due og viste seg ved Korskirken der gode botsgjerninger utøves. Domkirken ligger i mørket.

TV2 forbruker deg

All reklamen på TV viser løsningen for miljøvernere. Slutt å kjøpe produktene det reklameres for og resten vil gå av seg selv.
Reklamen er katalogen for overforbruket. Overforbrukskatalogen. Den spiller på forbrukernes svake punkter. Gi oss styrke! De tror vi er dumme.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑